Dziś zabieramy Was na wirtualną wycieczkę w południowo-wschodnią część Wrocławia i przedstawimy garść ciekawostek na temat budowli hydrotechnicznych w rejonie Stopnia wodnego Opatowice. 

Stopień wody Opatowice zlokalizowany jest w tzw. Górnej Odrze Wrocławskiej, w jego skład wchodzi Wyspa Opatowicka, jaz i śluza Opatowice.

JAZ OPATOWICE

Jaz wyposażony jest w podwodną galerię na potrzeby obsługi. W jego skład wchodzi budynek ze sterownią, przepławka dla ryb oraz most jazowy, udostępniony dla ruchu pieszego i rowerowego, zapewniając tym samym komunikację z Wyspą Opatowicką.

ŚLUZA OPATOWICE

Śluzę umieszczono na krótkim przekopie zakola rzeki – zgodnie ze śladem przekopu z XVI w.

Przez Śluzę Opatowice prowadzi droga wodna, tzw. Miejska, oraz droga wodna przez Śródmiejski Węzeł Wodny.

Do 1945 roku istniał przy śluzie most stalowy w konstrukcji wysięgnikowo-klapowej – most podniesionych masztów.

 

WYSPA OPATOWICKA

Wyspa Opatowicka, zwana również Wyspą Miłości, powstała na skutek przekopania kanału śluzy. Zagospodarowana jest tylko część bezpośrednio przylegająca do jazu Opatowice.

Na jej terenie znaleźć można park liniowy, wzorowany na francuskich obiektach, jest doskonałym miejscem na spędzenie wielu godzin z rodziną i przyjaciółmi.

Wyspa stanowi ostoję przyrody i miejsce wypoczynku. Na zachodnim, jak i na wschodnim cyplu znajdują się dogodne punkty widokowe na dolną i górną Odrę.