Po odwiedzeniu Wyspy Słodowej zatrzymamy się na chwilę przy Mostach Uniwersyteckich, które warto obejrzeć, przede wszystkim od strony rzeki.

Mosty Uniwersyteckie

To kompleks dwóch mostów przerzuconych nad odnogami Odry – Odrą Południową i Odrą Północną, w sąsiedztwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwsze wzmianki o przeprawie przez rzekę w tym miejscu pochodzą z XIII wieku, a w 1397 r. mowa jest już o Pons Viadri – moście Odrzańskim.

 

W II połowie XIX w wybudowano stalowe mosty, o kratowych przęsłach, na solidnych kamiennych podporach, które nazwano Uniwersyteckimi.

W pobliżu mostów znajduje się Marina Topacz z nowoczesna restauracją , parkingiem i deptakiem spacerowym.