Przyszła kolej na zacumowanie łódki w pobliżu Mostu Osobowickiego i sprawdzenie co okolica ma do zaoferowania turystom i odwiedzającym!

 

Mosty Osobowickie

Kamienno-ceglany most przez Odrę, w północnej części Wrocławia, wybudowany w 1897 podczas kompleksowej przebudowy rzecznego systemu komunikacyjnego miasta.

Składa się z dwóch części – jednoprzęsłowej południowej, przerzuconej nad kanałem prowadzącym do śluzy i do portu rzecznego i ośmioprzęsłowej północnej.

 

W latach 20. mosty otrzymały imię zamordowanego ministra spraw zagranicznych Walthera Rathenaua, po II wojnie światowej otrzymały nazwę od pobliskiego osiedla.

Po wojnie usunięto z mostów ozdobne wieżyczki, natomiast wzdłuż balustrad mostu zamocowano rurociągi. W 1976r. most Osobowicki został wpisany do rejestru zabytków.